Home


www.vinpressionist.com, de website van vinpressionist

gewoon zoals ik het zie
Vinpressionist Hubrecht Duijker schreef niet alleen meer wijnboeken (118) dan wie ook ter wereld, hij is bovendien een gedreven vrijetijdsschilder. Die ‘in het verre, verre voetspoor’ van de impressionisten zijn eigen impressies creëert van voornamelijk landschappen, zeegezichten en stillevens. Altijd met veel kleur, vaak stevige streken, veel plezier en ‘gewoon zoals ik het zie’. De meeste werken zijn te koop, prijs op aanvraag, net als fullcolour art cards ervan. Hubrechts contactadres is info@vinpressionist.com.

simply the way I see it
Vinpressionist Hubrecht Duijker not only wrote more wine books (118) than anyone in the world, he also is a driven leisure painter. Who ‘in the far, far footsteps’ of the impressionists creates his own impressions of mainly landscapes, sea views and still lifes. Always with lots of colour, often firm strokes, much pleasure and ‘simply the way I see it’. Most works are for sale, price on demand, as are full colour art cards of them. Hubrechts contact address is info@vinpressionist.com.