Home


www.vinpressionist.com, de website van vinpressionist

gewoon zoals ik het zie
Vinpressionist Hubrecht Duijker schreef niet alleen meer wijnboeken (119) dan wie ook ter wereld, hij is bovendien een gedreven vrijetijdsschilder. Die ‘in het verre, verre voetspoor’ van de impressionisten zijn eigen impressies creëert van voornamelijk landschappen en zeegezichten. Altijd met veel kleur, veel plezier en ‘gewoon zoals ik het zie’. Hubrechts contactadres is info@vinpressionist.com. In 2021 publiceerde Hubrecht ’s werelds eerste boek waarin wijn en zijn kunst tachtig maal creatief worden gecombineerd.
Het heet Vinpressions.

simply the way I see it
Vinpressionist Hubrecht Duijker not only wrote more wine books (119) than anyone ever, he also is a driven leisure painter. Who ‘in the far, far footsteps’ of the impressionists creates his own impressions of mainly landscapes and sea views and still. Always with lots of colour, lots pleasure and ‘simply the way I see it’. Hubrechts contact address is info@vinpressionist.com. In 2021 Hubrecht published the world’s first book in which wine and his art are creatively combined, eighty times. It is called Vinpressions.